Varför stöldsäkra

Att ersätta själva datorn är ditt minsta problem...

Många anser att IT-produkter blivit så billiga att det inte är nödvändigt att stöldskydda dem, men det är inte produkterna som skall stöldskyddas utan information och funktion oavsett om det är en dator, surfplatta, projektor eller någon annan typ av IT-produkt. Att drabbas av stöld innebär oplanerat och onödigt avbrott i verksamheten. Oavsett om det är på ett kontor, i en skola, på ett museum, i en butik så är det både kostsamt och olustigt med stölder. Men att stå utan en dator i receptionen, på lagret eller en surfplatta i galleriet eller bli utan projektor på konferensanläggningen gäller inte bara kostnader utan även  störningar i kundrelationen.