För en praktisk och säker IT-miljö

Med praktisk IT-miljö menar vi främst hållare av olika typer.
Produkter som ger mer plats på skrivbordet och ger ett bättre praktiskt användande samt snyggar upp arbetsplatsen.

Med en säker IT-miljö menar vi främst stöldskydd.
Produkter som försvårar för tjuven att stjäla våra IT-produkter.
Kom ihåg att driftstörningar blir både kostsamma och irriterande.
Viktigast är det att stöldskydda våra datorer där vi lagrar information och de produkter som dagligen behövs i verksamheten.

Produkthållare

Produkter för att bl.a. frigöra arbetsyta.

Stöldskydd

Försvårar stöld av IT- och AV-produkter.

Monitorarmar

Frigör arbetsyta och förbättrar ergonomin.

Sedan 1991

Safeware har sedan 1991 utvecklat ett brett och innovativt sortiment av produkthållare och stöldskydd för IT- & AV-produkter.

De flesta av våra produkter är egenutvecklade. Kontor och lager i Borås, tillverkning sker i Sverige, Kina och Taiwan.