Produkthållare

Produkter som används för att frigöra arbetsyta.

Våra arbetsbord belamras med mer och mer saker, olika typer av produkthållare frigör arbetsyta och förbättrar ergonomin för användaren och förenklar vid städning.

Monitorarmar frigör arbetsyta på skrivbord och dess justerbarhet förbättrar ergonomin för användaren.

Hållare för bärbara datorer ger möjlighet att “få undan” dessa när man använder separat tangentbord, mus och bildskärm på skrivborden.

Den vanligaste hållaren är en kabelkanal av någon form. Hängande data- och elkablar under skrivborden ser tråkigt ut och är dammsamlare som försvårar vid städning.

Kabelhantering

Laptop

Datorer

Surfplattor